หน้าหลัก
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 
  ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     แผนอัตรากำลัง 3ิ ปี 2567-2569      
 
 
 

 

 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567...

รณรงค์คัดกรองป้องกันไวรัสตับอักเสบ บีและซี...

ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค...

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด...


โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567...

รณรงค์คัดกรองป้องกันไวรัสตับอักเสบ บีและซี...

ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค...

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด...

อบต.บ้านแปรง “Kick off” เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...

การจัดทำถังขยะเปียกในหมู่บ้านเสลาเป็นหมู่บ้านนำร่อง...

ร่วมรณรงค์โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน...

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ปี2565...

 

 
 
23 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป้นพนักงา...
17 พ.ย. 2566 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
10 พ.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบ 2567
7 พ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักง...
25 ต.ค. 2566 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
22 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู...
8 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหต...
18 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานป้องกัน
 
งานป้องกัน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานกิจการสภา
 
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านแปรง
นัดประชุมสภา อบต.บ้านแปรง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
ผลประเมิน ITA
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276457 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563