หน้าหลัก
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 
  การจัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม     รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567      
 
 
 

 

 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม...

ประชุมราชการภายในหน่วยงาน เรื่องการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 2567...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา...


ประชาสัมพันธ์โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม...

ประชุมราชการภายในหน่วยงาน เรื่องการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 2567...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา...

โครงการสืบสานประเพณีตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567...

รณรงค์คัดกรองป้องกันไวรัสตับอักเสบ บีและซี...

ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค...

 

 
 
15 ก.พ. 2567 การจัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมี...
23 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป้นพนักงา...
17 พ.ย. 2566 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
10 พ.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบ 2567
7 พ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักง...
22 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู...
8 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหต...
18 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานป้องกัน
 
งานป้องกัน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานกิจการสภา
 
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านแปรง
นัดประชุมสภา อบต.บ้านแปรง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
ผลประเมิน ITA
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292212 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563