หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2567    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6
  10 เม.ย. 2567    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 3
  15 มี.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 36
  1 มี.ค. 2567    คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29
  1 มี.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 2567 61
  3 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 64
  28 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น 299
  1 เม.ย. 2563    คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 230
  1 เม.ย. 2563    แบบฟอร์ม คำสั่งต่างๆงานบุคคล 230
  3 ม.ค. 2563    คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง 257
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 313156 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563