หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 พ.ค. 2567    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทามจานถึงแยกฝายโบสถ์ 25
  10 เม.ย. 2567    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 80
  5 เม.ย. 2567    ประกาศเผยเแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 58
  5 เม.ย. 2567    รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 40
  11 ต.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนิงบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
  19 ก.ย. 2566    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28
  22 เม.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 460
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ 358
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 378
  18 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ 387

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 321903 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563