หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2567    ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15
  5 เม.ย. 2567    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ2567(รอบ 6 เดือดแรก) 2
  30 พ.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 9
  25 ต.ค. 2566    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13
  25 ต.ค. 2566    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7
  19 ต.ค. 2565    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 85
  17 ม.ค. 2565    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 250
  1 เม.ย. 2564    รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี 2563 316
  1 ก.พ. 2564    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 676
  2 พ.ย. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 333

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 301175 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563