หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนสังคมสู่อาเซียน

สาธารณูปโภคครอบคลุม

ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ำสมบูรณ์

เพิ่มพูนผลผลิต เศรษฐกิจมั่นคง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 321895 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563