หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2566 - 2570 4
  7 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567 (รอบ 6 เดือน) 7
  10 เม.ย. 2567    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 10
  21 มี.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 45
  15 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 59
  18 ต.ค. 2566    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 11
  28 เม.ย. 2566    แผนประเมินความเสี่ยง 2566 90
  28 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 (รอบ 6 เดือน) 80
  26 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 อบต.บ้านแปรง 83
  26 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 72

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 315338 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563