หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2566    แผนประเมินความเสี่ยง 2566 75
  28 เม.ย. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 (รอบ 6 เดือน) 66
  26 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 อบต.บ้านแปรง 71
  26 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 56
  26 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 49
  12 ต.ค. 2565    คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 58
  25 ก.พ. 2565    ประกาศขยายระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 237
  25 ก.พ. 2565    ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 208
  13 พ.ย. 2563    ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 150
  20 ต.ค. 2563    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 150

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292221 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563