หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายประยุทธ พิทยาภรณ์  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
  โทร.081-8780846  
 
นายสมนึก ดุษฎีนิศากร   นายเฉลิม คึขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.091-8790705   โทร.089-9465497
   
  นายบุญฤทธิ์ เตือนขุนทด  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.088-3446139  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 313127 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563