หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ส.ค. 2566    หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ 74
  18 เม.ย. 2566    รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 74
  27 มี.ค. 2566    พรบ.ประกอบ รธน. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 87
  27 มี.ค. 2566    พรบ.ประกอบ รธน. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) 135
  2 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 69
  6 ส.ค. 2564    กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ 278
  21 ก.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลงของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 290
  21 ก.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบัยที่ 2) พ.ศ.2563 257
  8 มิ.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 257
  28 เม.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 261

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 321894 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563