หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.พ. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 37
  26 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 27
  27 ก.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 59
  27 ก.ค. 2566    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 47
  27 ก.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 17
  21 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566 75
  17 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 78
  17 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านแปรง (2561-2565) 274
  3 พ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 60
  21 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 315345 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563