หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านแปรง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ม.ค. 2567    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 0
  29 พ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 0
  29 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 0
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 0
  7 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 0
  27 ก.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 0
  28 เม.ย. 2566    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 0
  19 ม.ค. 2566    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 56
  15 พ.ย. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 52
  2 พ.ย. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 53

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 315322 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563