หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านแปรง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ม.ค. 2566    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 47
  15 พ.ย. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 44
  2 พ.ย. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 43
  15 ส.ค. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 46
  2 ส.ค. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 41
  29 เม.ย. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 43
  14 ก.พ. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 51
  31 ม.ค. 2563    รายงานกากรประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 293
  22 พ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 260
  21 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 271

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292230 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563