หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มิ.ย. 2566    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 67
  20 ต.ค. 2565    แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 50
  20 ต.ค. 2565    เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 54
  26 ต.ค. 2564    ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2 รายการ) 199
  26 ต.ค. 2564    ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 โครงการ) 188
  25 ต.ค. 2564    ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (2 รายการ) 193
  25 ต.ค. 2564    ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (5 โครงการ) 204
  25 ต.ค. 2564    ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 โครงการ) 224
  22 ต.ค. 2563    ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 191
  30 ต.ค. 2562    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 271

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292216 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563