หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2567    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 28
  4 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 53
  2 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 50
  1 ก.พ. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 44
  3 ม.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 47
  1 ธ.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 53
  1 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 49
  1 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 143
  2 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 135
  2 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 143

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 313133 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563