หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  สิบเอกยุทธภูมิ  ขันทอง  
 

ปลัด อบต.บ้านแปรง

0915645291

 
นางสาวณัฐฐ์ศศิ  กลิ่นศรีสุข สิบเอกยุทธภูมิ  ขันทอง  นายวิเชียร คำจันทร์

นักทรัพยากรกรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

ปลัด อบต.บ้านแปรง

รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

   
  นางสาวณัฐกานต์ ธิมะดี  
 

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผอ.กองการศึกษาฯ

 
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292220 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563