หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 46
  4 ม.ค. 2566    ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 60
  22 เม.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 173
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ 149
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 152
  18 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ 144
  15 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 232
  11 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ 143
  31 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา ) กองช่าง จำนวน 3 รายการ 148
  24 ม.ค. 2565    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 142

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 313165 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563