โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ประจำปี 2567


กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรง เกมส์ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสรอมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ เยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง ได้เล่นกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬา อบต.บ้านแปรง โดยมีการแบ่งทีมแข่งขันเป็น 8 สี จาก 12 หมูบ้าน ทั้งตำบลบ้านแปรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 350 คน