หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 พ.ค. 2567    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทามจานถึงแยกฝายโบสถ์ 5
  24 เม.ย. 2567    รายงานผลเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 18
  10 เม.ย. 2567    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 37
  4 มี.ค. 2567    รายงานการเงินประจำปี 2566 21
  1 มี.ค. 2567    ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 64
  19 ก.พ. 2567    ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 32
  15 ก.พ. 2567    การจัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 30
  29 ม.ค. 2567    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบ 2567 71
  3 ม.ค. 2567    ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 13
  23 พ.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 313168 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563