โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 27 ก.ย. 2565

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2565

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2565

ชมรมกีฬาในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 13 ส.ค. 2564

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

(ผู้อ่าน 401 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2564

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3

(ผู้อ่าน 319 คน)

วันที่ 21 พ.ค. 2564

ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 233 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

(ผู้อ่าน 548 คน)

วันที่ 13 พ.ย. 2562

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 377 คน)

วันที่ 13 มิ.ย. 2562

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 246 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

ประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2562

(ผู้อ่าน 272 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2562

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ

(ผู้อ่าน 316 คน)

วันที่ 13 พ.ค. 2562

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 261 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2562

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 247 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2561

โครงการจัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 282 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2560

รณรงค์ไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 295 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 1 คน)

No results found

เลื่อนลง