โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ร่วมรณรงค์โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งการลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมากที่สุด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งขยะเปียกที่เปลี่ยนเป็นสารปรับปรุงดินทำให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือน