โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.บ้านแปรง “Kick off” เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


อบต.บ้านแปรง “Kick off” เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตั้งเป้าหมายจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบ 100 % ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565
วันที่ ( 29 พ.ย.65 ) ที่บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านฝายโบสถ์ ทำกิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของอบต.บ้านแปรง มีการ
เดินรณรงณ์แจกจ่ายแผ่นพับให้ความรู้การจัดทำถังขยะเปียกและการสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน