โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงโดยการนำของนายประยุทธ พิทยาภรณ์ นายก อบต.บ้านแปรง สิบเอกยุทธภูมิ ขันทอง ปลัด อบต.บ้านแปรง และคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 สำหรับเด็กในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง เข้าร่วมโครงการประมาณ 300  คน ในโครงการมีกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมระบายสี โยนห่วง กินวิบาก เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง ตอบปัญหาทางวิชาการ เพื่อรับของขวัญของรางวัล ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนของขวัญของรางวัล โรงทานอาหารขนม  ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านแปรง โรงเรียนบ้านประดู่งาม โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567   และขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันเด็กในครั้งขอขอบคุณค่ะ