โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้น วันที่ 27 พ.ย. 2566 ณ วัดบ้านแปรง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียน มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาคกลางวัน เดินขบวนรณรงค์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยการนำของ ท่านนายกประยุทธ พิทธยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  สิบเอกยุทธภูมิ ขันทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ขบวนเริ่มจากสำนักงานไปยังวัดบ้านแปรง   มีหน่วยงานที่เข้าร่วมดังนี้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแปรง  โรงเรียนบ้านแปรง โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านประดู่งาม  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ และโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อสม.ตำบลบ้านแปรง ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย  อปพร.ตำบลบ้านแปรง  หน่วยกู้ภัยปริสุทโธจุดตำบลบ้านแปรง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน

กิจกรรมภาคกลางคืน การประกวดนางนพมาศ แข่งขันประกวดร้องเพลง ชมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง และ ชุดการแสดงออนซอนอีสาน จากโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ประธานเปิดงานโดยท่าน สจ.ธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์  และขอขอบคุณท่าน สส.รชตะ ด่านกุล ให้เกียรติร่วมชมงาน ผมนายประยุทธ  พิทยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้