โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชาสัมพันธ์โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง จะดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านแปรง ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  คณะครู -นักเรียนจากโรงเรียนบ้านแปรง โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา  พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา.อบต.บ้านแปรง อสม.ตำบลบ้านแปรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านแปรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแปรงพร้อมผู้ปกครอง ประชาชนตำบลบ้านแปรง