หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวณัฐกานต์ ธิมะดี  
  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษาฯ
 
   
  นางสาวณัฐกานต์ ธิมะดี  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   
  นายเกียรติศักดิ์ กลขุนทด  
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
  นายอัษฎายุทธ พันธ์วิริยะกุล  
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
   
  นางปัญจรัตน์ เรียนพงศ์ชัย  
  ครูชำนาญการ  
   
  นางจีรพรรณ ศิริปริญญานันท์  
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
   
นางสาววิกานดา พรมทันใจ   นางสาวบุษยา ปิ่นสังข์
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
   
นางสาวสาวิณี เกียมขุนทด   นายสมพงษ์  เพียรขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก   พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 315341 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563