หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายวิเชียร คำจันทร์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
นายสมพงษ์ รีกงราด   นายอัฐพงศ์  ปาระมูลวงศ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   

นายศักดา  เพชรขุนทด

  นายไชยันต์ ปั้นขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานผลิตน้ำประปา 
 
นายชิ้น พืมขุนทด   นายสมยงค์ ภูมิสง่า
พนักงานจ้างเหมาบริการงานประปา   พนักงานผลิตน้ำประปา
 

 

 

 

 

 
  นายนพดล  ทักษิณสิทธิ์  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 315325 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563