หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276495 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563