หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายวิเชียร คำจันทร์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
นายสมพงษ์ รีกงราด   นายสามารถ หวดสันเทียะ 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายสมชาย บำรุงสำราญ   นายไชยันต์ ปั้นขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา   ผู้ช่วยผลิตน้ำประปา 
 
นายชิ้น พืมขุนทด   นายสมยงค์ ภูมิสง่า
จ้างเหมาบริการงานประปา   พนักงานผลิตน้ำประปา
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 11385 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563