หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  ดร.ณพวัศกช์ เดชชาตรี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  
นางสาวชมตะวัน โคกขุนทด นางสาวชมตะวัน โคกขุนทด  นายวิเชียร คำจันทร์
หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น ผู้อำนายการกองคลัง(รักษาราชการแทน) ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  ดร.ณพวัศกช์ เดชชาตรี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
 
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48932 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563