หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ม.ค. 2563    รายงานกากรประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 243
  22 พ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 207
  21 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 218
  12 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 225
  21 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 201
  17 พ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 205
  15 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 206
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 246509 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563