หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสนิท  เตือนขุนทด  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48911 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563