หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566 10
  17 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 10
  17 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านแปรง (2561-2565) 213
  3 พ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 8
  21 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 8
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 228
  13 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 242
  13 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 257
  22 มิ.ย. 2561    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 223
  23 ธ.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 243
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 246478 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563