หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (กันยายน 2562) 21
  29 ส.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (สิงหาคม 2562) 24
  31 ก.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (กรกฎาคม 2562) 22
  28 มิ.ย. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (มิถุนายน 2562) 19
  27 พ.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (พฤษภาคม 2562) 19
  26 เม.ย. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (เมษายน 2562) 21
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (มีนาคม2562) 19
  28 ก.พ. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (กุมภาพันธ์ 2562) 19
  31 ม.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (มกราคม 2562) 24
  27 ธ.ค. 2561    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (ธันวาคม 2561) 21
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21912 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563