หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (กันยายน 2562) 3
  29 ส.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (สิงหาคม 2562) 4
  31 ก.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (กรกฎาคม 2562) 4
  28 มิ.ย. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (มิถุนายน 2562) 3
  27 พ.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (พฤษภาคม 2562) 3
  26 เม.ย. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (เมษายน 2562) 4
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (มีนาคม2562) 3
  28 ก.พ. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (กุมภาพันธ์ 2562) 4
  31 ม.ค. 2562    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (มกราคม 2562) 3
  27 ธ.ค. 2561    รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (ธันวาคม 2561) 3
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48952 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563