หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 246505 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563