หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 314
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ 255
  8 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 283
  18 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ 279
  15 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 281
  11 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ 156
  31 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา ) กองช่าง จำนวน 3 รายการ 159
  25 ม.ค. 2565    ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 168
  20 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยผิวเดิมถนนภายในเขตตำบลบ้านแปรง 159
  30 ส.ค. 2564    จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธี e-bidding 153

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276017 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563