หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 พ.ค. 2562    ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.บ้านแปรง 8
  9 ม.ค. 2561    ประกาศจัดซื้อรถยต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 200
  22 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 7
  14 พ.ย. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5
  7 พ.ย. 2560    จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ 4
  7 พ.ย. 2560    จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแปรง 3
  5 พ.ย. 2560    ประกาศจัดซื้อรถยต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 3
  27 ก.ค. 2560    โครงก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ยากจน(ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ต.บ้านแปรง อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 3
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48950 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563