โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 13 ส.ค. 2564

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

(ผู้อ่าน 344 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2564

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3

(ผู้อ่าน 262 คน)

วันที่ 21 พ.ค. 2564

ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 174 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

(ผู้อ่าน 494 คน)

วันที่ 13 พ.ย. 2562

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 325 คน)

วันที่ 13 มิ.ย. 2562

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 206 คน)

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

ประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2562

(ผู้อ่าน 229 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2562

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ

(ผู้อ่าน 272 คน)

วันที่ 13 พ.ค. 2562

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 216 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2562

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 204 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2561

โครงการจัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 239 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2560

รณรงค์ไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 248 คน)

No results found

เลื่อนลง