โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ


วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ณ หอประชุมร่วมใจ