โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ดำเนินการตรวจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนสำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยชุดตรวจ ATK โดยบ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ดำเนินการตรวจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 17 มกราคม 2565 สำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด้วยชุดตรวจ  ATK  โดยบุคลากรของ รพ.สต. บ้านแปรง วันที่ 14 มกราคม  2565 จำนวนทั้งหมด 139 คน ปรากฎผลตรวจ "ไม่พบเชื้อทุกคน"