โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมประจำปีงบประมาณ2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปรง จัดกิจกรรมโครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 28-30มิ.ย.64 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปรง