หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ม.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 9
  24 ม.ค. 2566    ทดสอบ 8
  24 ม.ค. 2566    ทดสอบ2 6
  13 ธ.ค. 2565    สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 10
  30 พ.ค. 2565    อบต.บ้านแปรงร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 132
  6 พ.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2565 137
  6 พ.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2565 135
  31 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี2565 240
  19 ม.ค. 2565    แนวทางช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 234
  6 ม.ค. 2565    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2565 173

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 233153 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563