หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม 15
  25 ส.ค. 2563    สนามกีฬา และลานกีฬาเยาวชนตำบลบ้านแปรง 12
  25 ส.ค. 2563    ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลบ้านแปรง ประจำปี 2562 12
  10 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ 16
  1 ส.ค. 2563    ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อเด็กพิการที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม การศึกษา 2563 19
  31 ก.ค. 2563    ประกาศ!! เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 19
  21 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง 10
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 4
  18 มิ.ย. 2563    ภดส.1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 11
  29 พ.ค. 2563    ประกาศ ภดส.3 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5786 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563