หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 เม.ย. 2566    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4
  11 เม.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21
  28 มี.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2566 13
  27 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 18
  20 มี.ค. 2566    บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 20
  7 มี.ค. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 11
  20 ก.พ. 2566    ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 27
  31 ม.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 33
  24 ม.ค. 2566    ทดสอบ 40
  24 ม.ค. 2566    ทดสอบ2 28

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 246495 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563