หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ค. 2565    อบต.บ้านแปรงร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 95
  6 พ.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2565 80
  6 พ.ค. 2565    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2565 84
  31 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี2565 176
  19 ม.ค. 2565    แนวทางช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 174
  6 ม.ค. 2565    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2565 146
  4 ม.ค. 2565    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2566) 149
  30 พ.ย. 2564    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2564 205
  2 พ.ย. 2564    พนักงานส่วนตำบล และบุคลลผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2564 46
  19 ต.ค. 2564    เรื่องประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 199717 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563