หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 พ.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 9
  17 พ.ย. 2566    ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 9
  10 พ.ย. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบ 2567 14
  7 พ.ย. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 25
  25 ต.ค. 2566    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13
  1 ก.ย. 2566    แผนการดำเนินงานพ่นหมอกควัน ในโครงการควบคุมไข้เลือดออก 1
  1 ก.ย. 2566    แผนการดำเนินงานพ่นหมอกควัน ในโครงการควบคุมไข้เลือดออก 1
  23 มิ.ย. 2566    ประการศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 53
  27 เม.ย. 2566    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 69
  11 เม.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 93

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276013 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563