หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มี.ค. 2564    ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 6
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 6
  27 พ.ย. 2563    ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓/๔) 5
  15 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6
  28 ก.ย. 2563    ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8
  26 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม 4
  25 ส.ค. 2563    สนามกีฬา และลานกีฬาเยาวชนตำบลบ้านแปรง 3
  25 ส.ค. 2563    ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลบ้านแปรง ประจำปี 2562 3
  10 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ 4
  1 ส.ค. 2563    ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อเด็กพิการที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม การศึกษา 2563 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48931 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563