หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายวิเชียร คำจันทร์  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บ้านแปรง

 
นางสาวชมตะวัน โคกขุนทด นางสาวชมตะวัน โคกขุนทด  นายวิเชียร คำจันทร์

หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น

0956949498

ผู้อำนายการกองคลัง(รักษาราชการแทน)

0956949498

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

   
  นางณัฐกานต์ ธิมะดี  
 

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผอ.กองการศึกษาฯ

 
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 233158 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563