วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างัจัดทำป้ายโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเสื้อนักกีฬาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา โปโล สี่ฟ้า พร้อมสกรีนหลัง อบต.บ้านแปรง โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 8503 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สมุดลงนามถวายพระพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากบ้านเสลาถึงบ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายป่าช้า ถึง ไร่นางน้อม ระจิตดำรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง