วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวชอบ น้อยหมื่นไวย ถึง นานายจันดา พื้นหัวสระ บ้านระไหว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเรียบคลองโกรกม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๔๘-๐๐๑ (รถยนต์ทะเบียนหมายเลข กธ ๘๕๐๓ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งรถพร้อมกระทงใหญ่ (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ และไฟสว่าง (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแห่ (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้า (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง